Butsa.uz
KirishA'zo bo'lish
Saytga reklama joylash

Realfans.uz saytida o'z reklamangizni joylashtirmoqchi bo'lsangiz quyidagi raqamga xabar (sms) orqali bog'laning:

Tel: +99899 958 60 99

Saytimizda siz o'z ishlab chiqarayotgan maxsulotingizni va turli xil biznes faoliyatingizni ham reklama qilishingiz mumkin.

Reklama narxlari:
• 7 kun — 10 000 so'm (80 wmr)
• 30 kun — 30 000 so'm (240wmr)

Biz siz bilan xamkorlikda ishlashdan doimo mamnun bo'lamiz.

© Real Madrid Uzbekistan